Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pantheon

15. 10. 2013

S Bohy bývají mnohdy potíže, stejně jako s lidmi. Je jich totiž hodně. Co národ,
to jiný pantheon - někdy i pantheonů více, někteřé národy však mají boha pouze
jednoho. Názory na Bohy se různí. Mnoho Bohů má podobné, či stejné atributy,
často je jedno božstvo známo pod několika jmény. Je v tom na první pohled guláš.
No, alespoň si pak můžeme vybrat, kterým bohům dáme svou víru.

Pohled lidí na Bohy se v průběhu dějin několikrát změnil v součinnosti s tím, jak
bohové přicházeli a odcházeli. Některá božstva splynula s jiným božstvem, nebo
se ztratila v zapomenutí.

Mezi nejznámější evropské pantheony patří Antický - tedy Řecký a Římský, dále
pak Keltský, Germánský a Slovanský. Osobně se zaměřuji spíše na ten Germánský. Všechny vyjmenované Pantheony však mají společný Indo-evropský základ a kořeny.

Starší pojetí z archaických dob lovců mamutů však je stále velkou neznámou, neboť
o spiritualitě těchto velmi dávných předků nevíme skoro nic. Kromě několika votivních
předmětů a skalních rytin, záhadných stojících kamenů se z náboženských představ
té doby nic nezachovalo. Nejznámější domnělou spirituální stavbou je kamenný kruh
v Stonehenge a další záhadné stavby nacházející se po celém světě. Má se za to, že základem prastaré spirituality byla víra v duchy lovných zvířat, Velkou matku a Velkého ducha - jenž stvořili svět a jejichž zosobněním se stala země a slunce. Postupně se
rodili nové a nové bytosti a některé z nich se stávali stále silnější a mocnější až se
z nich stali bohové. Mezi nejstarší známé bytosti se řadí Ohnivý a Ledový Obři, kteří pomáhali při vytváření a formování devíti světů. Z praotce Obrů Ymmira vzešli nám
známí Bohové Germánského pantheonu – dva rody - Aesir a Vanir (Ásové a vanové)

V germánských, severských mýtech se najde pár nesrovnalostí, což je dané hlavně
tím, že kromě Eddy a několika runových nápisů o původní germánské mytologii moc nevíme. Většina toho co víme, pochází z per křesťanských učenců. Něco málo známe
ze zápisků Caesara a Tacita. U národů na sever od Alp, nejen Germánů se dávné mýty
o stvoření a bozích, předávali orální tradicí, tedy ústním vyprávěním.

YaggoArt 2013