Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kosmologie

18. 10. 2013

V mytologii germánských národů byl obr Ymmir první bytostí, zrozenou do fyzického světa. Dále už to známe, ze severského eposu EDDA. Ymmi se zrodil působením dvou protikladů, Ledu a Ohně. Tedy prapůvodních sil (protipólů) propasti Gunnungagap – (Prázdnota) jejímž středem je Gimlé.

Aby to nebylo tak jednoduché, s Ymmirem se zrodila ještě jedna bytost, popisovaná jako Kráva jménem Adhumla. Mýty o stvoření světů i následná
kosmologie jsou někdy těžko pochopitelné, což se je běžně, pokud nejsme schopni přemýšlet v metaforách.

Jeden ze zajímavých výkladů nám podává kniha Holgera Kalweita - Germánská kniha mrtvých. Musím však upozornit, že pro běžného čtenáře
je tato kniha dosti náročná na pochopení a pro některé vyznavače Asatru
v určitých případech kontroverzní. Popisuje však velmi zajímavým způsobem fungování a principy tří úrovní stromu světa / Axis mundi / Yggdrasil, devíti světů a obyvatel.

Podle Kalweita, existují tři sféry (úrovně) bytí: Asgard, Mitgard a Utgard, tedy, horní, střední a spodní svět. Takové tříúrovňové rozdělení je známé z šamanského konceptu stromu světa.

Sféra Asgardu (koruna) zde představuje horní svět čistého Ducha
a všejednotu. Sféra Mitgardu (kmen) pak střední svět přírody a těla, fyzických projevů Ducha a duše. Sféra Utgardu (kořeny) odkazuje na hloubku spodního světa naší Duše, pocitů a myšlení.

poznámka: Utgard = Hel, Helheim

Všechny tři sféry se navzájem prostupují a ovlivňují, čímž jsou na sobě v určitém kontextu závislé. Nad nimi se rozprostírá Gimlé, do které se všechny světy jednou (Ragnarok) zhroutí a zmizí v Gunnungagapu, aby
se v dalším cyklu z této prázdnoty opět zrodili.

Každá z těchto třech sfér bytí obsahuje tři světy germánské kosmologie, v nichž najdeme sídla bohů a dalších vládců těchto světů. Bohům žel na rozmístění devíti světů se mytologie, ani ta germánská občas neshodne.
Pro srovnání zde uvádím čtyři, mě známé modely uspořádání světů. Zde dostáváme spíše do roviny šamanského místy až spekulativního pojetí.

Model 1.
Koruna: Asgard, Vanaheim a Alfheim.
Kmen: Mitgard, Jotunheim, Svartalfheim.
Kořeny: Utgard, Niflheim a Muspelheim.

Model 2.
Koruna: Asgard, Alfheim.
Kmen: Mitgard, Jotunheim, Vanaheim
Kořeny: Utgard, Svartalfheim, Niflheim a Musplheim.

Model 3.
Koruna: Asgard a Alfheim.
Kmen: Vanaheim, Mitgard, Jotunheim, Muspelheim a Niflheim
 Kořeny:  Svartalfheim a Utgard.

Model 4.
Koruna: Asgard, Alfheim, Niflheim.
Kmen: Mitgard, Vanaheim, Jotunheim.
Kořeny: Utgard, Svartalfheim, Musplheim

Modely zde uvedené nemusí vyhovovat každému. V určitém ohledu
nám však mohou vyhovovat všechny čtyři modely pro různé účely.
Nesmíme ale zapomínat, že mytologie popisuje kosmologii dost často v metaforách a tím  je v určitých částech orientace v mýtech nesnadná. Rozdílné pojetí mytologie mezi islandskou, skandinávskou a kontinentální mytologií to moc neusnadňují.

Zvláštním rozporem je samotná existence některých bytostí. Potíž je
již se samotným obrem Ymmirem, jakožto s první bytostí, neboť jak se
píše ve Vědmině písni, existoval před jeho zrozením Muspelheim, ve kterém vládl ohnivý Obr Surtr a existoval též Niflheim, kterému vládne Hel, případně had Nidhögg.